AKTUALNOŚCI

O wszystkie Wasze wydruki dbamy dzięki zaprojektowanej i wyprodukowanej w naszej firmie
hermetycznej osłonie zabezpieczającej filnament przed kurzem oraz wilgocią

Możemy wydrukować nawet okręgi na 230mm

To tylko cząstka tego co wydrukowaliśmy